MILJÖ, KVALITET OCH ARBETSMILJÖ

MILJÖPOLICY

Vi bedriver en verksamhet som ger så lite miljöpåverkan som möjligt.

MILJÖPÅVERKAN

Vi väljer i möjligaste mån miljövänliga produkter som är skonsamma för miljön och doserar rätt mängd medel.

KVALITETSPOLICY

Vi arbetar ständigt med att utveckla kvalitén i våra tjänster. Våra medarbetare är företagets grund och vi anser att medarbetare som är kompetenta, trivs och är motiverade är otroligt viktigt för ett framgångsrikt kvalitetsarbete. 

ARBETSMILJÖ

Mer information kommer snart